Lista partnerów:
  1. LangMedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mariana Rapackiego 5, 53-021 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306795, NIP: 6711762204, REGON: 320522802, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 113.400 zł
  2. Grupa OLX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 43 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, REGON: 362117960, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.510.000 zł