Lista partnerów:
  1. LangMedia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mariana Rapackiego 5, 53-021 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306795, NIP: 6711762204, REGON: 320522802, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 113.400 zł
  2. Grupa OLX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi 43 61-872 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568963, NIP: 7792433421, REGON: 362117960, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.510.000 zł
  3. Pluxee Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa, wpisaną do tejestru przedsiębiotców ptowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033826, NIP: 5222357343, REGON: 013055815, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000 zł
  4. HCM DECK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kluczborskiej 17/2, 31-271 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000717370, NIP: 9452216507, REGON: 369172956, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 6.250 zł
  5. SYMFONIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąsiedzibą w Warszawie przy al. Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228956, NIP: 5262831503, REGON: 140045209, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 28.599.000 zł
  6. GET FEEDBACK RACINO, SADOWSKI, SKOWRONEK spółka jawnaz siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 81B/73-A, 00-382, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000432184, NIP: 7010356570, REGON: 146346544