POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator przykłada dużą wagę do ochrony i poszanowania prywatności, żebyś w czasie korzystania z jego usług czuł się komfortowo. Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka”) opisuje sposób, w jaki Administrator postępuje z danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem stron internetowych https://hrrebels.pl i https://policzhr.pl („Strona Internetowa”), a także z informacjami zapisywanymi i przechowywanymi na Twoim urządzeniu, nawet jeżeli informacje te nie stanowią danych osobowych. Zapoznaj się uważnie z zawartymi poniżej informacjami dotyczącymi funkcjonowania Strony Internetowej.

Polityka stanowi integralną część: (i) regulaminu dostępnego pod adresem: https://hrrebels.pl/regulamin_strony.html, (ii) regulaminu dostępnego pod adresem: https://policzhr.pl/regulamin/ oraz regulaminu badania i konkursu „Badanie Analityki HR Edycja IV 2022” dostępnego pod adresem: https://hrrebels.pl/regulamin4.html, zatem wszystkie pojęcia zdefiniowane w ww. regulaminach mają zastosowanie w niniejszej Polityce.

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

II. ADRES KONTAKTOWY:

III. GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:

IV. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

VI. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH:

VII. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

VIII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ:

IX. PLIKI COOKIES:

X. WTYCZKI SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

XI. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI:

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności miała miejsce w dniu 16 stycznia 2023 r.