REGULAMIN SERWISU https://hrrebels.pl/

§ 1. WPROWADZENIE I DEFINICJE

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5. FORMULARZ KONTAKTOWY

§ 6. NEWSLETTER

§ 7. PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

§ 8. DANE OSOBOWE

§ 9. REKLAMACJE

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

§ 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW Z KONSUMENTAMI

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

POPRZEDNIE WERSJE REGULAMINU: