REGULAMIN BADANIA I KONKURSU “BADANIE ANALITYKI HR EDYCJA V 2023”

§ 1.

Postanowienia ogólne

§ 2.

Uczestnicy Konkursu

§ 3.

Zadanie Konkursowe i Nagrody

§ 4.

Wyłonienie Zwycięzców

§ 5.

Bezpłatne raporty

§ 6.

Uprawnienia Organizatora

§ 7.

Tryb składania reklamacji

§ 8.

Ochrona danych osobowych

§ 9.

Postanowienia końcowe